Haku Laajennettu haku Selain Graafinen selain Palautekierrokset Kirjaudu sisään

Sanastotyö / JHSMeta.fi

Työtä, jossa käsitteiden täsmälliset merkitykset ja suhteet kuvataan, kutsutaan yleisesti sanastotyöksi. Julkishallinnossa sanastotyö on vaikeaa muun muassa sen takia, että samalla käsitteellä voi olla useita eri määritelmiä  eri organisaatioissa. Eri toimialojen välinen tiedonvaihto on hankalaa, jos organisaatiot puhuvat samoista asioista eri kielellä. Tarkoitus on muodostaa sekä koko julkishallinnon yhteisiä että rajatumpien yhteisöjen yhteentoimivuutta edistäviä sanastoja. Tärkeimmille käsitteille sovitaan yhteiset määritelmät, joihin yhteisöjen tulisi sitoutua.

JHS-sanastotyökalu on nettipohjainen sovellus, jolla julkishallinnon organisaatiot muodostavat yhteisiä  ja yhteentoimivuutta tukevia sanastoja ja niihin perustuvia yhteisiä  tietorakenteita.

Viimeisimmät kommentit